Her kommer programmet til halvdagskonferansen i Oslo onsdag 21. november.

Sted:

Felix konferansesenter

Bryggetorget 3, 0125 Oslo

Tidspunkt:

Onsdag 21. november kl. 08.30 – 13.00

Program:

Konkurs- og gjengkriminalitet:

08.30 Registrering, kaffe/te/frukt

09.00 Velkommen ved Norsk Øko-Forum

09.05 Beskyttelse av konkursryttere – Del 1

Journalist Eiliv Frich Flydal, Dagbladet

09.50 Pause

10.20 Beskyttelse av konkursryttere – Del 2

Førstestatsadvokat Bård Thorsen, Økokrim

11.00 Nettverkslunsj

12.00 Operasjon Gamma – Jakten på Norges farligste kriminelle miljø

Forfatter Ståle Økland

12.45 Avslutning og oppsummering

 

Meld deg på senest 13. november her:

 

https://www.deltager.no/halvdagsseminar_norsk_oko-forum_21112018