Påmelding webinar tverretatlig a-krim-samarbeid

Påmelding webinar tverretatlig a-krim-samarbeid

Tirsdag 27. oktober klokken 10 kan du se og høre medlemswebinaret med tittelen «Hva oppnår vi ved tverretatlig samarbeid i a-krim-saker? Erfaringer fra fire straffesaker hvor det tverretatlige samarbeidet var en viktig suksessfaktor». Statsadvokat Rudolf Christoffersen forteller om et større sakskompleks i Bergen der det nylig har falt dommer.

Les mer
Vil straffe lønnstyveri strengere

Vil straffe lønnstyveri strengere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innfører begrepet lønnstyveri i norsk lov for å verne norske arbeidstakere. Og så skal det bli slutt på cash i lomma-lønn. – Arbeidstakere straffes i dag strengt hvis de dømmes for underslag eller tyveri fra arbeidsgiver, mens arbeidsgivere som stjeler arbeidstakers lønn i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning. Det akter vi å gjøre noe med, sier Isaksen.

Les mer
Deler av bilpleiebransjen preges av de useriøse

Deler av bilpleiebransjen preges av de useriøse

Kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV er den nedslående oppsummeringen etter at 37 virksomheter i Oslo og daværende Akershus ble kontrollert i 2019. Det viser en fersk rapport.

Les mer
Slik avslører journalister kriminalitet

Slik avslører journalister kriminalitet

Lurer du på hvordan «landets mest alvorlige tilfelle av organisert arbeidslivskriminalitet i transportsektoren noensinne» ble avdekket? Nå kan du lese metoderapporten i denne og mange andre saker og lære hvordan gravejournalister jobber for å avdekke kriminalitet.

Les mer