Opptak av webinar om bedragerier sendes ut

Opptak av webinar om bedragerier sendes ut

Onsdag 24. juni kunne NØF-medlemmer delta på webinar om digitale bedragerier. Foredragsholder var Sebastian Takle, fagleder for trusseletterretning knyttet til økonomisk kriminalitet i DNB. Opptak av webinaret sendes ut på e-post, og det blir flere webinarer for våre medlemmer utover høsten. Husk å betale kontingent for å delta!

Les mer
Deler av bilpleiebransjen preges av de useriøse

Deler av bilpleiebransjen preges av de useriøse

Kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV er den nedslående oppsummeringen etter at 37 virksomheter i Oslo og daværende Akershus ble kontrollert i 2019. Det viser en fersk rapport.

Les mer
Slik avslører journalister kriminalitet

Slik avslører journalister kriminalitet

Lurer du på hvordan «landets mest alvorlige tilfelle av organisert arbeidslivskriminalitet i transportsektoren noensinne» ble avdekket? Nå kan du lese metoderapporten i denne og mange andre saker og lære hvordan gravejournalister jobber for å avdekke kriminalitet.

Les mer
Kan inndratte midler forsterke politiet?

Kan inndratte midler forsterke politiet?

Kan inndratte midler fra økonomisk kriminalitet skal brukes til å finansiere forsterket politiinnsats, mot nettopp økonomisk kriminalitet? Slik er det i England. Nå ber Jenny Klinge (Sp) justisministeren om å vurdere det samme i Norge.

Les mer
  Innkalling til årsmøte i NØF 25. mai

Innkalling til årsmøte i NØF 25. mai

På grunn av koronasituasjonen kunne foreningens årsmøte ikke avholdes som planlagt den 22. april. Sentralstyret i NØF kaller derfor inn til utsatt årsmøte som holdes på nettet den 25. mai klokken 13-15.

Les mer