Har du spørsmål om medlemskap, arrangementer, medlemsbladet NØF-Info eller annet?
  styret@norskokoforum.no


Postadressen
Norsk Økrimforening
Postboks 9070 Grønland 
0133 Oslo

 Organisasjonsnummer 
989 340 131

Mediehenvendelser 
Ta kontakt med styremedlem Mads Kvernen Kleppe
Mobil 996 035 16