Har du spørsmål tilknyttet innmelding, utmelding, faktura, brukertilgang på hjemmesiden eller andre ting?

Nedenfor ser du hvordan du kan komme i kontakt med oss, alt etter hva du lurer på!

 

Presse/media/øvrig – leder@norskokoforum.no

Innmelding/medlemsinfo/postadresse – post@norskokoforum.no

Medlemsblad/artikler – redaktor@norskokoforum.no

Faktura/fakturaadresse/aktivt medlemsskap – kasserer@norskokoforum.no

Nettsiden/brukertilgang – webmaster@norskokoforum.no 

 

Norsk Øko-Forum
Postboks 9070 Grønland
0133 Oslo