Kan inndratte midler forsterke politiet?

Kan inndratte midler forsterke politiet?

Kan inndratte midler fra økonomisk kriminalitet skal brukes til å finansiere forsterket politiinnsats, mot nettopp økonomisk kriminalitet? Slik er det i England. Nå ber Jenny Klinge (Sp) justisministeren om å vurdere det samme i Norge.

Les mer
  Innkalling til årsmøte i NØF 25. mai

Innkalling til årsmøte i NØF 25. mai

På grunn av koronasituasjonen kunne foreningens årsmøte ikke avholdes som planlagt den 22. april. Sentralstyret i NØF kaller derfor inn til utsatt årsmøte som holdes på nettet den 25. mai klokken 13-15.

Les mer
Pandemi og økonomi - ØKOKRIMs nye trusselvurdering

Pandemi og økonomi - ØKOKRIMs nye trusselvurdering

I årets trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet. - Verden har endret seg den siste måneden på måter vi ikke kunne forutse, og vi kan ennå ikke si fullt ut hvordan koronapandemien vil påvirke samfunnet og kriminalitetsutviklingen, sier konstituert ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe.

Les mer