Norsk Øko-Forum arrangerer halvdagsseminar i Oslo i Skattekvartalet i Schweigaards gate 17, Oslo fredag 29. november kl. 08.30 - 13.00.

Program:

08.30 Registrering, kaffe/te/frukt

09.00 Velkommen
v/ Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten

09.20 Bekjempelse av økonomisk kriminalitet – en forutsetning for en velfungerende rettsstat og et demokrati?
v/ tidligere Riksadvokat Tor-Aksel Busch

10.05 Pause

10.20 A-krim-senteret i Oslo
v/ Catharina Mansour og Olav Norheim (A-krim-senteret i Oslo)

11.00 Nettverkslunsj

12.00 Presentasjon av Nasjonalt cyberkrim-senter (NC3) – trender og utvikling
v/Øystein Andreassen, politioverbetjent NC3

12.45 Avslutning og oppsummering

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en innholdsrik og interessant formiddag!

Med vennlig hilsen

Sentralstyret i Norsk Øko-Forum