8. april blir det digital halvårskonferanse

8. april blir det digital halvårskonferanse

Publisert av Mads Kvernen Kleppe den 10.02.21.

Hold av tiden fra klokken 9 til 13 torsdag 8. april! Da arrangerer Norsk Øko-Forum digital halvårskonferanse med de relativt nye sjefene for ØKOKRIM, Skatteetaten og NAV, som holder innlegg om og skal diskutere kriminalitetsbekjempelse på sine områder og det tverretatlige samarbeidet. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og NTAES-leder Jørgen Steen tar for seg fiskerikriminalitet, og vi jobber i skrivende stund med å få på plass en spennende gjest til. 

Halvårskonferansen arrangeres sammen med NØFs samarbeidspartnere KPMG, Gjensidige og KLP.

Vi sender ut innkalling med komplett program og lenke til digital påmelding i mars.

På grunn av smittesituasjonen får vi ikke arrangert Norsk Øko-Forums tradisjonelle årskonferanse i første halvår. Årskonferansen utsettes i stedet til høsten: Hold av den 23.-24. september for fysisk konferanse i Sandefjord.

På vegne av NØF-styret
Inger A. E. Coll