Heidi Fischer Bjelland og Annette Vestby, begge forskere ved Politihøgskolen, har sett nærmere på hvordan Lime-saken ble etterforsket. Etter å ha intervjuet sentrale etterforskere og etterforskningsledere konkluderer de med at samarbeidet mellom politiet, NAV og Skatteetaten var helt grunnleggende for å få løst saken.

Det er flere viktige elementer for å sikret et godt samarbeid; f eks samlokalisering: «Bare at man deler kontor, har felles lunsj og kaffemaskin, gjør at man snakker om saken man jobber med. Noen kan for eksempel nevne en rapport, som ikke er hemmelig, men som de andre ikke ville få vite om dersom det ikke hadde blitt nevnt», sier Bjelland.

«Felles for alle involverte var at det var nødvendig å bygge tillit til gruppen for å dele informasjon», sier Vestby.

Artikkelen tar også for seg utfordringer knyttet til samarbeidet.

Les artikkelen i sin helhet her:

‘It’s about using the full sanction catalogue’: on boundary negotiations in a multi-agency organised crime investigation