Foredrag fra halvdagsseminaret 27.nov.2017

Webcast med to av foredragene fra Oslo-seminaret er nå tilgjengelige for våre medlemmer på foreningens hjemmeside. Dette gjelder «Utfordringer når kriminaliteten blir digital» ved professor Inger Marie Sunde, Politihøgskolen og «Anti-hvitvaskingsarbeid i bank» Ved avdelingsleder Åge Odden, DNB ASA.

Er du medlem? Følg lenken og kom direkte til foredragene, her.