8. april blir det digital halvårskonferanse

8. april blir det digital halvårskonferanse

Hold av tiden fra klokken 9 til 13 torsdag 8. april! Da arrangerer Norsk Øko-Forum digital halvårskonferanse med de relativt nye sjefene for ØKOKRIM, Skatteetaten og NAV, som holder innlegg om og skal diskutere kriminalitetsbekjempelse på sine områder og det tverretatlige samarbeidet. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og NTAES-leder Jørgen Steen tar for seg fiskerikriminalitet, og vi jobber i skrivende stund med å få på plass en spennende gjest til.

Les mer
Mest forsikringssvindel på bil

Mest forsikringssvindel på bil

Hittil i år topper bilsvindel forsikringsstatistikken. Drøyt 40 prosent av de avslørte svindelsakene på skadeforsikringsområdet gjelder svindel med bilforsikringer, viser tall fra Finans Norge.

Les mer
Vil straffe lønnstyveri strengere

Vil straffe lønnstyveri strengere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innfører begrepet lønnstyveri i norsk lov for å verne norske arbeidstakere. Og så skal det bli slutt på cash i lomma-lønn. – Arbeidstakere straffes i dag strengt hvis de dømmes for underslag eller tyveri fra arbeidsgiver, mens arbeidsgivere som stjeler arbeidstakers lønn i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning. Det akter vi å gjøre noe med, sier Isaksen.

Les mer