Les den ferske utgaven av NØF-Info

I denne utgaven av NØF-Info kan du logge deg inn og lese om Norads korrupsjonsjeger-nettverk som tidligere forhørsdommer Eva Joly var med å stifte. I tillegg får du den strengeste dommen for fiktiv fakturering oppsummert av aktor i saken, høringsuttalelser og kan sette deg inn i hvitsnippforbryternes selvforståelse sett gjennom professor Petter Gottschalks øyne. Bladet har skiftet redaktør, vi kommer til å gjøre noen endringer både i innhold og i presentasjonsformen fremover, og tar gjerne imot ris, ros og innspill til forbedringer. Styret vurderer nå om vi etter hvert skal gå over til å sende ut NØF-Info som PDF og legge denne ut på nettsiden vår for nedlastning. Hvis du er mest interessert i å motta papirutgaven også i fremtiden, logg deg på nettsiden vår og si din mening.

Mads Kvernen Kleppe