Norsk Øko-Forum arrangerer halvdagsseminar i Oslo i Skattekvartalet i Schweigaards gate 17, Oslo fredag 29. november kl. 08.30 - 13.00.

Program:

Fremtidens trusselbilde – nærmere informasjon kommer!

Påmelding og frist:

Påmelding gjøres her via deltager.no.

Konferansen vil være tilgjengelig via streaming.

Priser:

Påmeldingen må skje senest innen 1. november 2019. 

NØF benytter deltager.no for å lette arbeidet med registrering og påmelding til arrangementer. Godkjente betalingsmetoder i løsningen er debetkort, Mastercard og Vipps (online). Faktura og samlefaktura støttes dessverre ikke.

Påmeldingen er bindende etter fristens utløp. Medlemmer som er påmeldt, men som ikke møter opp, vil bli fakturert for full deltakeravgift.

Spørsmål om påmelding kan rettes til webmaster@norskokoforum.no.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en innholdsrik og interessant formiddag!

Med vennlig hilsen

Sentralstyret i Norsk Øko-Forum