Norsk Øko-Forum inviterer til

Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet 2017

Sted:

Quality Hotell Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

Tidspunkt:

Tirsdag 25. april og onsdag 26. april 2017

Årsmøte:

Årsmøtet vil bli avholdt 25. april kl 17.00. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er

  1. mars 2017. Forslag sendes til Norsk Øko-Forum, Postboks 9070 Grønland, 0133 Oslo

Påmeldingsfrist:

Bindende påmelding til årskonferansen må skje innen 1. April 2017.

Påmelding:

Påmelding skjer via våre nettsider www.norskokoforum.no

Påmeldingen anses gyldig når du har mottatt en bekreftelse på mail. Dersom du har spørsmål ta kontakt på webmaster@norskokoforum.no

Konferanseavgift:

Konferanseavgiften er kr 1 000 for medlemmer og kr 1 600 for ikke-medlemmer, og vil bli fakturert etter konferansen. Dette kommer i tillegg til utgifter for kost og losji til hotellet.

Hotellkostnader:

Overnatting/dagpakker og festmiddag på Quality Hotell bestilles via påmeldingsskjemaet på www.norskokoforum.no. Ved eventuelle spørsmål om hotellet, ta kontakt med Elin Bekkevold, elin.bekkevold@choice.no

Alternativ 1) Én overnatting inkl.dagpakke og festmiddag kr  3 200
Alternativ 2) Dagpakke begge dager, inkl. festmiddag kr  2 380
Alternativ 3) Dagpakke begge dager, uten middag kr  1 345
Alternativ 4) Dagpakke én dag, inkl. middag kr  1 755
Alternativ 5) Dagpakke én dag uten middag kr    720
Alternativ 6) To overnattinger, inkl dagpakke og festmiddag kr  4 350

Festmiddagen inkluderer en aperitiff samt to drikkeenheter til maten.

Deltagere som ikke skal overnatte er selvsagt velkomne til å delta på festmiddagen. 

Alle hotellkostnadene gjøres opp av den enkelte deltager direkte til hotellet, og fakturaadresse må oppgis ved påmelding.

Det vil bli søkt om godkjennelse av konferansen som etterutdanning for advokater og revisorer.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Tønsberg 2017!

 

Program – Årskonferansen 2017